trwa ładowanie strony
Strona Archiwalna
III Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu

Rejestracja

Zapraszam do udziału w I Kongresie Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Wydarzenie będzie okazją do pogłębionej dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału w celu rozwoju gospodarczego kraju. Ponadto będą Państwo mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi planowanych inwestycji oraz posłuchać przedstawicieli sektora biznesu działającego w sektorze transportu wodnego śródlądowego. Organizacji Kongresu przyświecają trzy najważniejsze cele:

 • rozwinięcie debaty na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju polskich rzek,
 • zainteresowanie sektora biznesu transportem wodnym śródlądowym,
 • pokazanie perspektyw rozwoju dla przyszłych, młodych kadr.

Już dziś zapraszamy do udziału w najważniejszym wydarzeniu związanym z transportem wodnym śródlądowym w 2018 roku. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Udział w Kongresie jest bezpłatny.
Regulamin kongresu


Dziękujemy za ogromne zainteresowanie Kongresem Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, wstrzymaliśmy rejestrację. Zapraszamy do kontaktu!

 • 00
    dni
 • 00
    godzin
 • 00
    minut
 • 00
    sekund

Program

Opole, 19 września 2018 r.
Posiedzenie Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej - posiedzenie zamknięte, członkowie Rady otrzymują zaproszenia indywidualne.
więcej informacji
Posiedzenie Grupy Roboczej Dunaj Odra Łaba (DOL) - posiedzenie zamknięte, członkowie Grupy otrzymują zaproszenia indywidualne.
więcej informacji
Opole, 20 września 2018 r.
9.00 – 10.00Rejestracja – kawa powitalna
10.00 – 10.30 Otwarcie Kongresu

Prowadzący:
 • Krzysztof Ciecióra - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolski Urząd Wojewódzki,
 • Przemysław Rdes - Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
10.00 – 10:15 - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte z Kędzierzyna Koźla.
10.30 – 11.30 Wystąpienia gości honorowych

 • Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 • Przemysław Daca - Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • Łukasz Greinke - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Jacek Cichocki - Wiceprezes ds. Rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
 • Adrian Czubak - Wojewoda Opolski.
11.30 - 12.10 WŁĄCZENIE POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH DO SIECI TEN-T. STAN PRAC NAD PROGRAMAMI DLA ODRY I WISŁY

 • 11.30 – 11.40 - Monika Niemiec-Butryn - Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 • 11.40 – 11.50 – dr Krzysztof Woś - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 • 11.50 – 12.00 - Grzegorz Kilarski - Główny specjalista ds. przygotowania projektów inwestycyjnych w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • 12.00 – 12.10 – dr inż. Dorota Dybkowska – Stefek - Szef Biura ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
   
  dr inż. Jerzy Machajski - Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego.
12.10-12.30Przerwa kawowa - brunch
12.30-13.30 POŁĄCZENIE DUNAJ-ODRA-ŁABA

Moderator: Przemysław Żukowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 • inż. Martina Bártová - Przedstawiciel Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej.
 • Przedstawiciel Ministerstwa Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej.
 • Paweł Santarius - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego.
 • Gabriela Tomik - Pełnomocnik Ministra GMiŻŚ ds. współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych.
 • dr Waldemar Szendera – Doktor nauk przyrodniczych, współpracownik naukowy Instytutu Ochrony Środowiska oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Dwa bloki tematyczne
BLOK 1BLOK 2
13.30-14.30 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNEJ W NAJBLIŻSZEJ PERSPEKTYWIE

Moderator: Maciej Ziomek – Senior Manager, Ernst&Young
 • dr Krzysztof Woś - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.
 • Marcin Osowski - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Jarosław Zemło - Prezes Zarządu Kędzierzyn Koźle Terminale.
 • Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Przemysław Gorgol - p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA ŻEGLUGOWA

Moderator: Łukasz Pieron, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 • mgr inż. Bartłomiej Pietruszewski – Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 • dr inż. Piotr Durajczyk – p.o. Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
 • inż. kat. żegl. śródl. Bartosz Fabiańczyk – Prezes Zarządu Związku Polskich Armatorów Śródlądowych.
 • dr Dawid Szatten – Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

14.30-15.15 Lunch
15.15-16.15 MŁODZI W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

Moderator: Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 • Konrad Łepek - Sternik w firmie Trans Wod Czesław Błocki.
 • Marta Masłowska - Kierownik Centrum RIS, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
 • Łukasz Kubisiak - Przedstawiciel Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 • Łukasz Gieczewski - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.
 • Łukasz Lange - Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
STOCZNIE RZECZNE MOTOREM ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Moderator: dr inż. Wojciech Ignalewski - Kierownik Centrum Dydaktyczno-badawczego Żeglugi Śródlądowej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Ekspert technicznej komisji inspekcyjnej działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej Szczecin. W panelu wezmą udział przedstawiciele:
 • Rudolf Kowalczyk - Dyrektor, Członek zarządu - Stocznia Koźle Sp. z o.o.
 • Tomasz Skulimowski - Prezes Ecoexhaust
 • Krzysztof Brzoza - Dyrektor - Stocznia Wrocławska Sp. z o.o.

16.15-16.30 Przerwa kawowa
16.30-17.30 ORGANIZACJA PRZEWOZU TOWARÓW

Moderator: Tomasz Kocoń, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 • Andrzej Bułka - Dyrektor Zarządzający Fracht FWO Polska sp. z o.o.
 • Jerzy Zachara - Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
 • Kpt. Krzysztof Krupa - V.O.F Admiral.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ŻEGLUGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ

Moderatorzy: Krzysztof Ciecióra - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolski Urząd Wojewódzki
 • Marcin Białek - Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. MGMiŻŚ
 • Włodzimierz Kocoń - Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Bogusław Białowąs - Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

17.30 Podsumowanie i zakończenie (CWK)Miejsce

CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU

ul. Wrocławska 158
4 5-835 OpoleCWK
CWK
CWK
CWK


Dzień edukacyjny

Dzień edukacyjny
Opole, 20 września 2018 r.
Strefy tematyczne - wystawy, stoiska i prelekcje

Równolegle do Kongresu odbywającego się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, będzie miał miejsce dzień edukacyjny skierowany do przedsiębiorców, samorządowców oraz dzieci i młodzieży. W jego trakcie przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić korzyści płynące z wykorzystania transportu rzecznego oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami.

Wystawy i instalacje, prezentacje będą świetną okazją do poznania tajemnic obiegu wody w środowisku, a możliwość nauki przez zabawę będzie ciekawą lekcją dla dzieci i młodzieży. Prezentacje i symulatory szkół żeglugi śródlądowej pozwolą poczuć się jak na prawdziwym statku.

Wśród naszych wystawców znajdują się m.in:


Patronat Honorowy


Dane kontaktowe

organizator
OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU

Piastowska 14
45-082 Opole

napisz do nasmiejsce
CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU

ul. Wrocławska 158
45-835 Opole