III Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu

Dlaczego warto?

Wojewoda Opolski Adrian Czubak

Uprzejmie informuję Państwa, iż w dniach 17 – 19 września 2019 r. organizowany będzie II Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu, jako kontynuacja pierwszego przedsięwzięcia z roku 2018.

Sukces, którym zakończył się I Kongres – jego zakres tematyczny, wysoka frekwencja i pozytywna ocena, przekonał iż organizacja przedmiotowej inicjatywy pokrywała się z oczekiwaniami uczestników, że jest zapotrzebowanie na kontynuowanie dialogu nt. działań na rzecz odnowienia żeglowności polskich rzek, inicjatyw podejmowanych na gruncie gospodarczym, turystycznym i społecznym.

Podobnie jak w roku 2018, w ramach II Kongresu przedstawimy rezultaty pracy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie działań na rzecz rozwoju transportu rzecznego w Polsce, będą prowadzone debaty nt. stanu polskich rzek i ich wykorzystania w europejskim transporcie towarów oraz turystyce. Ważnym tematem omawianym w trakcie Kongresu będzie rola edukacji młodzieży i ich szanse na rozwój w tym segmencie gospodarki, współpracy z biznesem oraz pokazanie perspektywy rozwoju dla przyszłych, młodych kadr.

Do uczestnictwa w II Kongresie zaprosimy parlamentarzystów europejskich i krajowych, członków Rządu RP, samorządowców, polskich i międzynarodowych ekspertów, przedsiębiorców, organizacje które swój biznes opierają głównie na żegludze śródlądowej, a także ci, którzy mają dopiero w planach rozwojowych, wykorzystanie transportu rzecznego w swojej działalności.

Wierzę, że II Kongres Żeglugi Śródlądowej zorganizowany na Opolszczyźnie – regionie posiadającym ogromne tradycje i potencjał żeglugowy, potwierdzone cyklem spotkań, zainteresowaniem podmiotów gospodarczych i samorządowych do wznowienia aktywnej żeglugi, stanie się po raz kolejny ważnym punktem dialogu o wykorzystaniu polskich rzek w gospodarce, turystyce i życiu społecznym.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym Wydarzeniu

Adrian Czubak
Wojewoda Opolski

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Wojewoda Opolski
Wicewojewoda Opolski
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Program

17 września 2019 r. - Posiedzenie Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej – posiedzenie zamknięte
18 września 2019 r. - "W stronę korzyści" - Konferencja
19 września 2019 r. - Posiedzenie Zarządu Inland Navigation Europe - posiedzenie zamknięte

17 września 2019 r.

„Żegluga z klasą - wodowskazem przyszłości” - dzień edukacyjno-informacyjny w nadodrzańskich szkołach średnich
Rejs laureatów konkursu plastycznego „Statkiem po Odrze”
Posiedzenie Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej

18 września 2019 r.

Szczegółowy opis paneli

(Sala główna)
08.30 - 09.30 Rejestracja – kawa powitalna
09.30 - 10.40 Otwarcie Kongresu


Prowadzący:
Przemysław Rdes, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Linda Hofman, PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

WYSTĄPIENIA GOŚCI HONOROWYCH
Adrian Czubak, Wojewoda Opolski
Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Marcin Ociepa, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Karla Peijs, European Coordinator for the TEN-T Rhine-Danube Corridor

10.40 - 11.00 STAN PRAC NAD PROGRAMAMI DLA ODRY I WISŁY


Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
dr inż. Jacek Cichocki, Wiceprezes ds. Rozwoju, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

11.00 - 11.50 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SEKTORA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

Moderator: Karin De Schepper, Director, Inland Navigation Europe
Jaap Gebraad, Secretary, European Waterborne Platform
Theresia Hacksteiner, Secretary General, European Barge Union
Désirée Oen, Policy Coordinator, DG MOVE B - Invetment, Innovative & Sustainable Transport, European Commission
Ronald Wormgoor, Deputy Director, Directorate-General for the Environment and International Affairs, Ministry of Infrastructure and Water Management Nederland
Przemysław Żukowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, MGMiŻŚ

11.50 - 12.10 Przerwa kawowa - brunch
18 września 2019 r.

Blok 1

Sala główna

12:10 – 13:00PROGRAMY ROZWOJU DRÓG WODNYCH – JAK TO ROBIMY?


Moderator: Remigiusz Chlewicki, Associate Partner, EY
Jakub Adamski, EY
Nicolas Gohel, EY France
David Zlamal, EY Czech Republic
Harrie de Leijer, Partner at STC-NESTRA BV
Luke Lovell, Programme Manager, Jacobs, Wielkia Brytania
Dan Tarara, Senior Project Manager, Yacobs, Rumunia

13:00 – 13:50RACJONALNA GOSPODARKA WODNA – SYSTEM NACZYŃ POŁĄCZONYCH


dr inż. Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa PGW WP
dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, MGMiŻŚ
Wojciech Cel, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami, MGMiŻŚ

13:50 – 14:40CZYSTA WODA. CZYSTY BIZNES.


Moderator: Andrzej Bułka, Prezes Zarządu, Fracht FWO Polska Sp. z o.o.
Bogdan Tomaszek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Błażej Krawczyszyn, Dyrektor Wykonawczy ds. Logistyki, PKN Orlen S.A.
Marek Chmura, Dyrektor, GE POWER Sp. z o.o.
Andrzej Klimek, ekspert

18 września 2019 r.

Blok 2

Sala na piętrze

12:10 – 13:00TURYSTYKA WODNA I ŚRÓDLĄDOWA ŻEGLUGA PASAŻERSKA. ATUTY. OGRANICZENIA. JAK WSPIERAĆ?


Moderator: Mirosław Czerny, Dyrektor ds. programowych, Fundacja Przystań Wisła
Waldemar Heflich, Redaktor Naczelny magazynu „Żagle”
Rafał Wasil, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojciech Skowyrski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą, PGW WP
Marek Piwowarski, wieloletni Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nabrzeży Wisły

13:00 – 13:50ODRZAŃSKA DROGA WODNA - CO DALEJ.


dr inż. Jacek Cichocki, Wiceprezes ds. Rozwoju, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
dr inż. Jerzy Machajski, Politechnika Wrocławska
prof. dr. hab. Maciej Zalewski, Międzynarodowy Instytut PAN, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

13:50 – 14:40Z CZEGO SKŁADA SIĘ DROGA WODNA?


Moderator: dr hab. inż. Waldemar Świdziński prof. nadzw. IBW PAN
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, Katedra Hydrotechniki, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski, IBW PAN
dr inż. Krzysztof Wrzosek, Dyrektor Biura Projektów Strategicznych, PGW WP

14:40 – 15:20 Lunch

15.20 - 16.10MIASTO I GMINA NAD RZEKĄ I DROGĄ WODNĄ


Moderator: Gabriela Tomik, Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego
Dariusz Polowy, Prezydent Miasta Racibórz
Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogów
Mirosław Gębski, Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski
Jerzy Wrębiak, Burmistrz Urzędu Miasta w Brzegu
Jerzy Wcisła, Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych

16.10 - 17.00RODZINA NA WODZIE


Moderator: kpt. ż. ś. Mariusz Przybylski, Dyrektor, PGW WP Regionalny Zarząd Gospodardki Wodnej we Wrocławiu
Ewa i Czesław Sternal, Marina Gliwice
kpt. ż. ś. Czesław Błocki, Trans Wod i kpt. ż. ś. Rafał Błocki, Żegluga Wiślana
kpt. ż. ś. Norbert Sapok i Michał Sapok, Kierownik stopnia wodnego Krapkowice

15.20 - 16.10NAWIGACJA - INNOWACJA - DIGITALIZACJA


Moderator: dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, prof.nadzw.AM, Rektor Akademi Morskiej w Szczecinie
dr inż. kpt.ż.w. Arkadiusz Tomczak, Porektor ds. Morskich, Akademia Morska w Szczecinie
mgr inż. Łukasz Jedynak, Prezes GisPro sp z o.o.
dr Piotr Durajczyk, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
dr hab. prof. Jacek Łubczonek, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. prof. Witold Kazimierski, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, Akademia Morska w Szczecinie


16:10 – 17:00DLACZEGO TU JESTEM? ŚCIEŻKI KARIERY W ŻEGLUDZE


Moderator: Marta Kunicka, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, MGMiŻŚ
dr Dawid Szatten, Koordynator naukowy, Centrum Informacji i Promocji Dróg Wodnych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tomasz Starościak, uczeń, Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
Mateusz Zagata, PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Naomi Timmer, European Programme Director

17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

logo Kongresu II Kongres Żeglugi Śródlądowej

CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU

Telefon

Miejsce

ul. Wrocławska 158 45-835 Opole