Strona Archiwalna
III Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu
Informacje o Kongresie

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło umowy z Gminą Miastem Szczecin, Urzędem Morskim w Gdyni i z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście S.A.


Dziś Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło umowy z Gminą Miastem Szczecin, Urzędem Morskim w Gdyni i z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Łączna wartość projektów to ponad 384 mln zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 167 mln zł

- Te umowy są następnymi dowodami na dynamiczny rozwój polskich portów. Dzięki nim zapewnimy większe bezpieczeństwo polskich terminali i zwiększymy ich potencjał przeładunkowy, co odzwierciedla się w corocznych rekordach oraz wpływach podatkowych do budżetu państwa. Warto dodać, że porty morskie stanowiły bardzo ważny ośrodek przepływu towarów podczas lockdownu. Wartość obecnie trwających inwestycji w gospodarce morskiej sięga prawie 10 miliardów złotych. Natomiast do 2030 roku planujemy następne projekty, których wartość sięgnie kolejnych 15 miliardów złotych – stwierdził minister Marek Gróbarczyk
Umowy dotyczą trzech inwestycji: 
➡„Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” 
Wartość całkowita projektu: 270,5 mln zł 
Realizacja projektu – marzec 2023
➡„Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” 
Wartość całkowita projektu: 77,1 mln zł
Realizacja projektu – październik 2022
➡„Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Wartość całkowita projektu: 37 mln zł
Realizacja projektu – grudzień 2021

Źródło: (MGMiŻŚ tekst i galeria)


Galeria