Strona Archiwalna
III Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu
Informacje o Kongresie

Konsultacje DOL dodatkowe mapy w formacie shp


W związku z prośbami jednostek samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, uzupełniamy materiał mapowy, pliki shp z wariantami tras oraz zaktualizowany formularz uwag.

 

Z uwagi na nieścisłość opisu wariantu trzeciego w formularzu uwag z opisem zawartym na uprzednio przekazanej mapie tj. Obwodnica Zachodnia, o długości 65,8 km (wraz z trasą rekomendowaną), przekraczający Odrę 1.4 km powyżej mostu drogowego w Bierawie, łączący się z Odrą ok. 1,3 km powyżej stopnia wodnego Januszkowice, by uniknąć wątpliwości, załączamy skorygowany formularz z uprzejmą prośbą o posłużenie się nim przy zgłaszaniu przez Państwa stanowiska.

 

Jednocześnie informuję, że termin zostaje wydłużony konsultacji do 16 września br.

Pliki do pobrania