Strona Archiwalna
III Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu
Informacje o Kongresie

Sokół i Orkan dopłynęły do macierzystego portu we Włocławku!


Tym samym flotylla lodołamaczy Wód Polskich we Włocławku powiększyła się o dwie, nowoczesne jednostki, które już w nadchodzącym sezonie zimowym będą gotowe do podjęcia akcji lodołamania na Zbiorniku Wodnym Włocławek.
Lodołamacze pokonały ponad 1.500 km drogą wodną przez Odrę, Morze Bałtyckie i Wisłę. W najbliższych dniach będą przechodziły procedurę odbioru końcowego przy udziale Inżyniera Kontraktu (Polski Rejestr Statków S.A.). Po odbiorze i przerejestrowaniu będą już formalnie własnością Wód Polskich.
Projekt „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” realizowany był od 2016 roku, koszt projektu to 37.087.394,23 PLN, z czego dofinansowanie w ramach POIiŚ oś priorytetowa II, działania 2.1 ze środków UE wynosi 31.520.103,10 PLN.

(żródło: PGW Wody Polskie)

FB PGW Wody Polskie


Galeria