trwa ładowanie strony

Rejestracja

Wojewoda Opolski

Adrian Czubak
Wojewoda Opolski

Zapraszam do udziału w I Kongresie Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Wydarzenie będzie okazją do pogłębionej dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału w celu rozwoju gospodarczego kraju. Ponadto będą Państwo mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi planowanych inwestycji oraz posłuchać przedstawicieli sektora biznesu działającego w sektorze transportu wodnego śródlądowego. Organizacji Kongresu przyświecają trzy najważniejsze cele:

 • rozwinięcie debaty na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju polskich rzek,
 • zainteresowanie sektora biznesu transportem wodnym śródlądowym,
 • pokazanie perspektyw rozwoju dla przyszłych, młodych kadr.

Już dziś zapraszamy do udziału w najważniejszym wydarzeniu związanym z transportem wodnym śródlądowym w 2018 roku. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Potrzebujesz pomocy?

napisz na adres email kontakt mailowy


Formularz rejestracyjny na Kongres

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, te.774524125, email:bok@opole.uw.gov.pl
 • W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Kontakt do Inspektora Ochrona Danych – iod@.opole.uw.gov.pl lub listownie: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Pani/Pana dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 • Administrator nie przewiduje innego udostępniania Pani/Pana danych – niż w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa, tym samym Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania realizacja zgłoszeń nie jest możliwa.

Prezentacja studium wykonalności Odra - Dunaj - Łaba
Nowoczesna infrastruktura żeglugowa


Biznes – Jak buduje się innowacyjny biznes w żegludze
Młodzi w żegludze śródlądowej


Organizacja przewozu towarów
Stocznie rzeczne motorem rozwoju żeglugi śródlądowej


Najważniejsze inwestycje w zakresie infrastruktury wodnej w najbliższej perspektywie
Możliwości finansowania inwestycji związanych z żeglugą śródlądową
Wpisz wynik z działania

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu. Zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę

 • 00
    dni
 • 00
    godzin
 • 00
    minut
 • 00
    sekund

Program

Program I Kongresu Żeglugi Śródlądowej

Opole, 19 września 2018 r.
Posiedzenie Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej - posiedzenie zamknięte, członkowie Rady otrzymują zaproszenia indywidualne.
więcej informacji
Posiedzenie Grupy Roboczej Dunaj Odra Łaba (DOL) - posiedzenie zamknięte, członkowie Grupy otrzymują zaproszenia indywidualne.
więcej informacji
Opole, 20 września 2018 r.
9.00 – 10.00Rejestracja – kawa powitalna
10.00 – 10.45Otwarcie Kongresu
10.45 - 11.45Dyskusja z udziałem gości honorowych
11.45-12.15Przerwa kawowa
Dwa bloki tematyczne
BLOK 1BLOK 2
12.15-13.00Prezentacja studium wykonalności Odra - Dunaj - Łaba Nowoczesna infrastruktura żeglugowa
13.00-13.45Biznes – Jak buduje się innowacyjny biznes w żegludze Młodzi w żegludze śródlądowej
13.45-14.30Lunch
14.30-15.15Organizacja przewozu towarów Stocznie rzeczne motorem rozwoju żeglugi śródlądowej
15.15-16.00Najważniejsze inwestycje w zakresie infrastruktury wodnej w najbliższej perspektywie Możliwości finansowania inwestycji związanych z żeglugą śródlądową
16.00-16.45Podsumowanie i zakończenie


Dzień edukacyjny

Dzień edukacyjny
Opole, 19 września 2018 r.
Strefy tematyczne - wystawy, stoiska i prelekcje

Równolegle do Kongresu odbywać się będzie dzień edukacyjny skierowany do przedsiębiorców, samorządowców oraz dzieci i młodzieży. W jego trakcie przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić korzyści płynące z wykorzystania transportu rzecznego oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami.

Wystawy i instalacje, prezentacje będą świetną okazją do poznania tajemnic obiegu wody w środowisku, a możliwość nauki przez zabawę będzie ciekawą lekcją dla dzieci i młodzieży. Prezentacje i symulatory szkół żeglugi śródlądowej pozwolą poczuć się jak na prawdziwym statku.

Wśród naszych wystawców znajdują się m.in:


Patronat Honorowy


Organizator


Dane kontaktowe

organizator
OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU

Piastowska 14
45-082 Opole

napisz do nasmiejsce
CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU

ul. Wrocławska 158
45-835 OpoleCWK
CWK
CWK
CWK