Aktualności

zobacz więcejCentrum RIS Głównym celem systemu RIS jest uczynienie z żeglugi śródlądowej przejrzystego, niezawodnego, elastycznego i łatwo dostępnego rodzaju transportu, który będzie w stanie konkurować z innymi rodzajami przewozów ładunku. Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim wyznaczyła cztery strategiczne korzyści, jakie ma ...

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych ...

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest na półmetku prac modernizacyjnych na śluzach Kanału Gliwickiego. Zakończono remont śluz Łabędy i Dzierżno, a przed otwarciem kolejnego sezonu żeglugowego planuje się oddanie śluzy Sławięcice i Nowa Wieś. Łączna wartość projektu to 175 mln złotych, z ...

W związku z prośbami jednostek samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, uzupełniamy materiał mapowy, pliki shp z wariantami tras oraz zaktualizowany formularz uwag.   Z uwagi na nieścisłość opisu wariantu trzeciego w formularzu uwag z opisem zawartym na uprzednio przekazanej mapie tj. Obwodnica ...

Koncepcji polskiego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba w opracowaniu Ministerstvo dopravy ČR (Studie k vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe je veřejná). W pełnym, wariantowym opracowaniu znajdziemy zapis:    "Na základě použitých předpokladů je očekávaná hodnota ENPV kladná v případě varianty DO, a proto lze tuto variantu označit jako prospěšnou ...

Na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz ...

Dnia 30 czerwca br. nastąpiło uroczyste otwarcie długo wyczekiwanego suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Chroni on mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego przed powodzią porównywalną do tej z 1997 r. i jest największym takim obiektem hydrotechnicznym w kraju. UWAGA! Praca ...

Niedawno oddany do użytku suchy polder przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, zlokalizowany w południowej Polsce, w dorzeczu Górnej Odry przechodzi obecnie proces doposażania, oparty m.in. na utworzonej instrukcji eksploatacji. Jak czytamy w treści artykułu:  Warto także zaznaczyć, że w czasie budowy obiektu zastosowano rozwiązania ...

Dziś Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło umowy z Gminą Miastem Szczecin, Urzędem Morskim w Gdyni i z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Łączna wartość projektów to ponad 384 mln zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ...

Tym samym flotylla lodołamaczy Wód Polskich we Włocławku powiększyła się o dwie, nowoczesne jednostki, które już w nadchodzącym sezonie zimowym będą gotowe do podjęcia akcji lodołamania na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Lodołamacze pokonały ponad 1.500 km drogą wodną przez Odrę, Morze Bałtyckie ...

Nowa aplikacja do turystyki wodnej – Zapraszamy do korzystania z aplikacji do nawigacji wodnej – mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk na piątkowej konferencji poświęconej nowemu projektowi dot. turystyki wodnej. Konferencja aplikacja Drogi wodne  We współpracy z Urzędami Żeglugi Śródlądowej ...

17-07-2020

W czasach, gdy dookoła rozbrzmiewa hasło: „kryzys klimatyczny”, a umiejętne gospodarowanie wodami stało się jednym z najważniejszych wyzwań – nie tylko gospodarczych,  przyrodniczych, ale i społecznych – studia na kierunkach zajmujących się wodą, zdają się być świetnym pomysłem... Sprawdziliśmy jak to ...

Nowe lodołamacze - czołowy Orkan i liniowy Sokół, przeznaczone do pracy na Zalewie Włocławskim – wpłynęły na Wisłę. Żeby dopłynąć do celu w swojej długiej podróży, ze stoczni w Kędzierzynie Koźlu, pokonały 520 km Bałtykiem ze Szczecina, teraz popłyną 260 km ...

Stocznia Damen Shipyards Koźle dostarczyła pięć nowoczesnych, ekologicznych promów projektu Damen 2306 E3 firmie Arriva Danmark, obsługującej statki z ramienia duńskiej agencji transportu publicznego Movia. Projekt wpisuje się w filozofię E3 Damen'a: Efficiency in Operation (skuteczny w działaniu), Environmentally Friendly ...

W środę, 1 lipca, wieczorem, z Gdańska wyholowano częściowo wyposażony śródlądowy statek wycieczkowy. Zbudowała go stocznia Centromost z Płocka, należąca do holenderskiej grupy Veka. Holownik Felis dostarczy jednostkę do stoczni w Holandii. Zestaw holowniczy opuścił płocką stocznię 25 czerwca. W holenderskim porcie Delfzijl ...

Podpatrzone na stronie Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice (źródło: Port Jachtowy Krapkowice - Wiosna, promy odlatują do Danii) ...

 
1
symbol mapy

logo Kongresu III Kongres Żeglugi Śródlądowej

CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU

Telefon

77 4524 466

Miejsce

ul. Wrocławska 158 45-835 Opole