Informacje

zobacz więcej

Koncepcji polskiego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba


Koncepcji polskiego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba w opracowaniu Ministerstvo dopravy ČR (Studie k vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe je veřejná).

W pełnym, wariantowym opracowaniu znajdziemy zapis: 

 

"Na základě použitých předpokladů je očekávaná hodnota ENPV kladná v případě varianty DO,

a proto lze tuto variantu označit jako prospěšnou z pohledu celé společnosti i při uvažování jejího rizikového profilu."

 

"Bazując na przyjętych założeniach, wartość oczekiwana ENPV jest dodatnia w przypadku wariantu DO,

stąd też wariant ten można określić jako korzystny z punktu widzenia całej inwestycji, nawet biorąc pod uwagę jej profil ryzyka."

 

Z kompletną dokumentacją można zapoznać się wprost z e strony czeskiego ministerstawa. 

Studii si můžete stáhnout pod odkazem níže, zároveň upozorňujeme, že celá studie je přibližně 4,5 GB velká

Nas bezpośrednio dotyczy część G opracowania, z której fragmenty publikujemy w postaci galerii.

 


Galeria


 • D-O-L DUNAJSKÁ VĚTEV - Doporučená trasa Oderské větve
 • D-O-L DUNAJSKÁ VĚTEV - Doporučená trasa Oderské větve - Trasa Polskou republikou
 • D-O-L DUNAJSKÁ VĚTEV - Doporučená trasa Oderské větve - Trasa Polskou republikou
 • JST na terenie RP
 • D-O-L DUNAJSKÁ VĚTEV - Doporučená trasa Oderské větve - Trasa Polskou republikou - 12
 • D-O-L DUNAJSKÁ VĚTEV - Doporučená trasa Oderské větve - Trasa Polskou republikou - 11
 • D-O-L DUNAJSKÁ VĚTEV - Doporučená trasa Oderské větve - Trasa Polskou republikou - 10
 • D-O-L DUNAJSKÁ VĚTEV - Doporučená trasa Oderské větve - Trasa Polskou republikou - 09
 • D-O-L DUNAJSKÁ VĚTEV - Doporučená trasa Oderské větve - Trasa Polskou republikou - 08


Pliki do pobrania
  symbol mapy

  logo Kongresu III Kongres Żeglugi Śródlądowej

  CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU

  Telefon

  77 4524 466

  Miejsce

  ul. Wrocławska 158 45-835 Opole